Reklaam sulgub sekundi pärast

Järgmine Eesti haridusasutus otsustas Vene ja Valgevene kodanikke ülikooli mitte vastu võtta

Ülikool
Foto:123rf

Teisipäevasel istungil tegi Tallinna tehnikaülikooli senat otsuse, et 2022/2023. õppeaastal ei saa ülikooli õppima kandideerida Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanikud, kellel ei ole mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega pikaajalist viisat, kes ei õpi Eestis või kellel pole Eesti riigi rahvusvahelist kaitset.

Sama kehtib ka teadustöötajate puhul. Otsus ei puuduta Eestis elavaid Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanikke, ega ka neid, kes küll pärinevad neist riikidest, aga siin juba õpivad või töötavad.

Sellel järgmise õppeaasta kohta tehtud otsusel on lisaks Ukraina toetamisele ka teine oluline põhjus: tehnikaülikooli ingliskeelsete õppekavade ja teadustöö valdkonnad – küberkaitse, küberturbe tehnoloogiad, e-riigi tehnoloogiad, energeetika – on äärmiselt infotundlikud ja rajanevad paljuski Eesti riigi näidetel. Seetõttu peab ülikoolil olema õppijate motiivide suhtes täielik kindlustunne – seda on soovitanud ka julgeolekueksperdid väljastpoolt ülikooli.

Kõrvuti juba praegu TalTechis õppivate Ukraina kodanike abistamisega toetab ülikool erinevate sammudega ka uute tudengite vastuvõttu.

Abinõusid, millega ülikool Ukraina tudengeid toetab, on rohkesti. Tasulistel erialadel õppijad vabastati õppemaksust, neile määrati õppeaasta lõpuni igakuine 450-eurone stipendium, lisaks pakutakse üliõpilastele vajaduspõhiseid toetusi ja psühholoogilist tuge.

Samal ajal tehakse ettevalmistusi uute tudengite vastuvõtuks. Praeguse seisuga ollakse põhimõtteliselt valmis ka selleks, et täita märkimisväärne osa ingliskeelse õpetamise mahust Ukraina kodanikega, kelle akadeemiline lävend võimaldab neil Tallinna tehnikaülikoolis õpinguid alustada või Ukrainas pooleli jäänuid jätkata.

Ülikool on loonud ka stipendiumifondi, et toetada Ukraina kodanikest välisüliõpilasi. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on avatud annetamiseks kõikidele, märksõna on ’Ukraina tudengid’. Ukraina tudengite toetamisele on suunatud ka ülikooli otsus maksta tänavu sihtstipendiume ainult Ukraina ja OECD riikide kodanikele.

Tallinna tehnikaülikool loodab, et maailma saabub peagi rahu ja oma tööd saadakse jätkata nii, nagu seni harjunud oldi – rahulikus rahvusvahelises õhustikus, tegude ja suhtumisega ka totalitaarsete riikide kodanikuühiskondi toetades. Selge näide selle kohta pärineb aastast 2020, kui tehnikaülikool oli proaktiivselt valmis enda ridadesse võtma kõiki Valgevene üliõpilasi, keda kodumaal tõrjuti või represseeriti.

Kommentaarid puuduvad