Reklaam sulgub sekundi pärast

Liitu TV3 portaalide Meelelahutusklubiga!

Liitudes Meelelahutusklubiga perioodil 02.05 – 31.05.2024 (k.a) on Sul võimalus osaleda maikuu loosimises, mille auhinnaks on kohtumine ja TV3 majatuur Taavi Libega. Soovi korral saad sõbra kaasa võtta.

Registreerudes püsitellijaks, liitud TV3 portaalide Meelelahutusklubiga ning siis avaneb Sulle:

 • Tasuline sisu: eksklusiivne ligipääs „Meelelahutusklubi“ rubriigi artiklitele, mis toovad Sinuni kõige põnevamad uudised ja lood.
 • Igakuised loosimised, kus avaneb võimalus:
  • Võita kontserdipileteid.
  • Saada osa telesaadete salvestustest.
  • Osaleda TV3 maja ekskursioonidel ning avastada, kuidas Sinu lemmiksaated jõuavad ekraanile ja raadioeetrisse.
  • Võita eksklusiivseid Meelelahutusklubi kingitusi.

Kiirlingid

1. Kuidas liituda Meelelahutusklubiga?

TV3 portaalide Meelelahutusklubiga liitumine (püsitellimus)
Tasulised artiklid leiad rubriigist “Meelelahutusklubi”. Artikli all asuvas maksemoodulis saab vormistada püsitellimuse (4,99€/kuu või eripakkumine). Makseviisidena on maksemoodulis valida 2 võimaluse vahel: kaardimakse ja mobiilimakse.

Liituda saad nii:

 1.  Ava üks „Meelelahutusklubi“ rubriigi artikkel, vali “0,99€/esimene kuu” ja sobiv makseviis.
 2.  Pärast tellimuse vormistamist saadetakse Sinu e-posti aadressile kiri pealkirjaga “Teretulemast pardale” ja saatjaks on TV3 Grupp, [email protected].
 3.  Edaspidi avanevad tasulised artiklid samast brauserist ja seadmest automaatselt, ilma täiendava sisselogimiseta (kui esineb muresid, siis palun vaata Korduma Kippuvaid Küsimusi ehk KKK).
 4.  Kui soovid sisse logida mõnest teisest seadmest või brauserist, siis tuleb Sul valida maksemoodulis „Olen juba tellija“. Seejärel tuleb sisestada oma meiliaadress, kuhu Sulle saadetakse ühekordne personaalne kood, mis tuleb sisestada maksemooduli aknasse.

2. Ühekordne artikliostmine

Tasulised artiklid leiad rubriigist “Meelelahutusklubi”. Artikli all asuvas maksemoodulis saab vormistada ühekordse ostu (1,99€ või eripakkumine). Makseviisidena on maksemoodulis valida 2 võimaluse vahel: kaardimakse ja mobiilimakse. Ühekordse ostu saad sooritada nii:

 1.  Ava üks „Meelelahutusklubi“ rubriigi artikkel ja vali maksemoodulist sobiv makseviis.
 2.  Edaspidi avaneb ostetud artikkel samast brauserist ja seadmest automaatselt, ilma täiendava sisselogimiseta (kui esineb muresid, siis palun vaata Korduma Kippuvaid Küsimusi ehk KKK).
 3.  Kui soovid sisse logida mõnest teisest seadmest või brauserist, siis tuleb Sul makseandmed, mida algselt kasutasid, uuesti sisestada, kuid raha teist korda maha ei lähe.

3. Tasulise sisu üldtingimused

TV3.ee, sport.tv3.ee ja buduaar.tv3.ee on AS All Media Eesti (edaspidi „TV3“) poolt hallatavad meediaväljaanded (edaspidi „Väljanne“), mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Väljaande ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid, fotod jms) seotud õigused kuuluvad TV3-le või on Väljaandel luba teoste kasutamiseks.

 1. Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord
  1. Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.
  2. Väljaandel on õigus üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta ning üldtingimuste muudatusest teavitab Väljaandja tellijat ette vähemalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist.
  3. Väljaandja teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest kodulehel, e-posti teel või muul viisil.
  4. Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus lepinguline suhe üles öelda lõpetades oma tellimus my.zlickpaywall.com veebilehel. Tellija poolt ettemakstud raha
   ei tagastata ning tellimus lõpeb ettemakse viimasel kuupäeval. Kui tellija ei lõpeta tellimust enne muudatuste jõustumist, loetakse ta muudetud üldtingimustega nõustunuks.
 2. Tellija õigused
  1. Tellijal on õigus lugeda kehtival tellimisperioodil Väljaande tasulisi artikleid täies mahus.
  2. Tellijal on õigus tellida väljaanne väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt üldtingimustele.
  3. Tellijal on õigus esitada tellimust puudutavad pretensioonid aadressil [email protected] 14 päeva jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.
  4. Kui väljaandja ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti poole.
  5. Tellijal on õigus tellimus igal ajal lõpetada logides sisse tellimiskeskkonda my.zlickpaywall.com ning vajutades „action“ veerus lingile „cancel“.
  6. Tellimuse lõpetamisel ettemakstud raha ei tagastata ning tellimus lõpeb ettemakse viimasel kuupäeval.
 3. Tellija kohustused
  1. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed.
  2. Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta väljaandja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest
  3. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt tellija valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa väljaandja garanteerida tellimuse nõuetekohast täitmist.
  4. Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on üldtingimustega nõus ning kohustub neid täitma. Kinnituse kehtivus ei sõltu tellimuse vormistamise kanalist.
  5. Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14-päevase taganemisõiguse.
  6. Kasutajal on õigus kasutada digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime (e-mail). Ligipääsuõiguse võimaldamine teisele isikule on keelatud. Kui TV3 tuvastab digitoote tarbimise nõuete rikkumise, on tal õigus tellimus peatada või lõpetada.
 4. Püsimakse
  1. Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kuni tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.
  2. Uus tellimus luuakse automaatselt eelmise tellimuse lõpu kuupäeval.
  3. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse tellija pangaarvelt.
  4. Mobiilimaksega tasudes lisandub kuumakse järgmise kuu mobiiliarvele.
  5. Püsimaksega tellimuse puhul võetakse uue tellimuse tingimused eelmiselt tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegemist
   on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
  6. Püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab tellimus kuni ettemakse lõpuni.
  7. Püsimaksega tellimusest loobumisel ettemakstud raha ei tagastata.
  8. Püsimaksega tellimuse automaatset pikenemist võib tellija igal ajal ise tühistada logides sisse tellimiskeskkonda my.zlickpaywall.com ning vajutades „action“ veerus lingile „cancel“.
  9. Soodushinnaga kampaaniapakkumisi saab ühe kampaania raames vormistada ühe korra.
 5. Autoriõigused ja väljaande vastutus
  1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, videod, kommentaarid, kujundused jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma Väljaande kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.
  2. Väljaande kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Väljaande sotsiaalmeedia kontodel ja YouTube’is olevate tekstide, fotode ja videote kohta. Sealhulgas on keelatud automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.
  3. Arvamusartiklites väljendavad autorid omi seisukohti. Väljaanne ei vastuta Väljaandes avaldatud (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Väljaanne mistahes
   kahju eest, mis on tekkinud Väljaandes avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.
 6. Väljaande sisu refereerimine
  1. Väljaande sisu on lubatud refereerida pealkirja ning kolme lause ulatuses.
  2. Artikli lead-is tuleb märkida ära originaalartikli autor ehk “TV3.ee portaal” ja link TV3.ee portaalile (www.tv3.ee) või „Buduaar“ ja link Buduaari portaalile (buduaar.tv3.ee)
  3. Artikli lõppu tuleb lisada viide refereeritavale Väljaande sisule koos selle originaalpealkirja ja lingiga järgmises sõnastuses: “Loe täispikka artiklit siit: järgneb refereeritava sisu pealkiri lingitavana“
  4. Refereeritud materjaliga artiklid peavad olema tasuta.
  5. Juhul, kui Väljaande refereerimisel on rikutud eeltoodud tingimusi, siis on AS-il All Media Eesti õigus küsida tasu 250 eurot iga tingimustega vastuolus oleva refereerimise eest.
  6. Väljaande sisu kasutamiseks eeltoodud tingimustest suuremas mahus või erineval viisil on vajalik AS All Media Eesti eelnev vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek ning selleks palume võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].

TV3 portaalide privaatsuspõhimõtetega saad tutvuda siin.

4. Korduma kippuvad küsimused (KKK)

 1. Olen teinud ühekordse ostu ja sooviksin artiklit uuesti lugeda, kuid näitab, et artikkel on maksumüüri taga.
  Kui oled teinud ühekordse ostu ja soovid artiklit uuesti lugeda (näiteks peale vahemälu tühjendamist või teisest seadmest), siis tuleb Sul makseandmed, mida algselt kasutasid, uuesti sisestada, kuid raha teist korda maha ei lähe.
 2. Tegin püsimakse, kuid sisu on maksumüüri taga.
  Kui soovid sisse logida mõnest teisest seadmest või brauserist, siis tuleb Sul valida maksemoodulis „Olen juba tellija“. Seejärel tuleb sisestada oma meiliaadress, kuhu Sulle saadetakse ühekordne personaalne kood, mis tuleb sisestada maksemooduli aknasse
 3. Tegin püsimakse TV3.ee-s, aga ei saa lugeda buduaar.tv3.ee sisu või vastupidi.  
  Kui sooritad ostu TV3.ee lehel ja soovid lugeda tasulist sisu buduaar.tv3.ee lehel (või vastupidi), siis tuleb Sul valida “Olen juba tellija”. Seejärel tuleb sisestada oma meiliaadress, kuhu Sulle saadetakse ühekordne personaalne kood, mis tuleb sisestada maksemooduli aknasse. Pärast kinnituskoodi sisestamist, saad lugeda ka buduaar.tv3.ee või TV3.ee lehel tasulist sisu.
 4. Tühistasin püsimakse tellimuse, kuid saan ikka tasulisele sisule ligi.
  Kui oled tellimuse tühistanud, siis saad tasulist sisu lugeda veel kuu aega alates viimase makse kuupäevast.
 5. Kuidas saan tasuda mobiilimaksega?  
  Kui valid makselahenduseks mobiilimakse, siis lisandub ostu summa Sinu jooksva kuu mobiilteenuste arvele. Oste saavad sooritada kõik, kellel ei ole lisateenused oma mobiilsideoperaatori juures piiratud.
 6. Kuidas saan tasuda kaardimaksega?
  Kui valid makselahenduseks kaardimakse, siis läheb ostu summa igakuiselt maha Sinu pangakontolt.
 7. Ei leidnud vastust KKK alt:
  Kui Sul on küsimus, millele siin ei leidnud vastust, siis palun võta ühendust meie klienditoega: [email protected].