Refereerimise reeglid

TV3.ee portaali uudissisu (nii kirjalik sisu, TV3Play ja TV3.ee videosisu kui ka podcastid) refereerimine on lubatud järgmistel tingimustel:

  • TV3.ee sisu on lubatud refereerida pealkirja ning kolme lause ulatuses.
  • Artikli lead-is tuleb märkida ära originaalartikli autor ehk “TV3.ee portaal” ja link portaalile (www.tv3.ee).
  • Artikli lõppu tuleb lisada viide refereeritavale TV3.ee portaali sisule koos selle originaalpealkirja ja lingiga järgmises sõnastuses: “Loe täispikka artiklit siit: järgneb refereeritava sisu pealkiri lingitavana
  • Refereeritud materjaliga artiklid peavad olema tasuta.

Juhul, kui TV3.ee portaali sisu refereerimisel on rikutud eeltoodud tingimusi, siis on AS-il All Media Eesti õigus küsida tasu 250 eurot iga tingimustega vastuolus oleva refereerimise eest.
TV3.ee portaali sisu kasutamiseks eeltoodud tingimustest suuremas mahus või erineval viisil on vajalik AS All Media Eesti eelnev vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek ning selleks palume võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].