Kus need röôgatud hinnad on?
A küsige kunagi kui palju on platsi maksumus?,pandifirmadele maksumus?,töôjöu kulud?,kauba kulud toitlustajale nende paari/kolme tunni eest miks sellest kunagi ei kirjutata?

Vasta