Reklaam sulgub sekundi pärast

Ootamatu! Järgmisel õppeaastal toimuvad põhikooli lõpueksamid varem

BNS

Järgmisel õppeaastal toimuvad põhikooli lõpueksamid varem
Järgmisel õppeaastal toimuvad põhikooli lõpueksamid varem — FOTO: Jaanus Lensment/Delfi Meedia

Haridus- ja teadusminister allkirjastas 2024/2025. õppeaasta põhikooli ja gümnaasiumi eksamite ning tasemetööde ajakava, varasemate õppeaastatega võrreldes toimuvad põhikooli lõpueksamid varem, kuid arvestusega, et eksamite ajad ei kattu põhikoolis ja gümnaasiumis.

Minister Kristina Kallase sõnul polnud protsess õppija vaatest loogilises järjekorras – sisseastumiseksamid toimusid varem kui põhikooli lõpueksamid. "Pikk ja pingeline eksamiperiood ning dubleerivad eksamid mõjutavad laastavalt noorte vaimset tervist. Me muudame süsteemi õppijasõbralikuks – lihtsamaks, loogilisemaks ja sujuvamaks. "

Lõpueksamite periood algab aprilli lõpus, gümnaasiumi ja põhikooli eksamid ajaliselt ei kattu. Õppeasutused saavad arvestada põhikooli lõpueksamite tulemusi sisseastumisel ning kavandada vastuvõtuprotsess selliselt, et täiendavalt viiakse läbi vaid vestlusi ning testimist vastavalt oma kooli või õppesuuna spetsiifikale.

Muudatus on osa õppimiskohustuse ea pikendamise plaanist, millega toetame ühise vastuvõtuprotsessi kaudu õpitee jätkamist. Vastuvõtt nii gümnaasiumisse kui kutsekeskhariduse õppesse toimub peale põhikooli lõpueksameid.

Kõigis õppeasutustes, kus jääb keskhariduse õppesse peale esmast vastuvõttu vabu õppekohti, tekib kohustus avada jätkuvastuvõtt. Eesmärk on toetada neid noori, kes esimese vastuvõtuga sobivat õpiteed ei leia.

Koolidel võib muudatustega seoses tekkida vajadus korraldada mõnevõrra ringi õppetegevust põhikooli viimases klassis. Kooli tasandil vajab tähelepanu ka põhikooli lõpuklasside tunnijaotusplaan kevadsemestril, kus on tarvis leida sobiv ja õppijale jõukohane jaotus nii põhikooli lõpueksamiteks piisavaks ettevalmistuseks kui teiste õppeainete õpitulemuste omandamiseks.

Haridus- ja teadusministeerium pakub muudatuste elluviimisel koolidele tuge ja koostab ka eksamiaegade muutmise rakendamist toetava juhise koolidele, kus on toodud soovitused õppetöö korraldamiseks.

Lõpueksamite kalendervaade 2025. aasta aprill-mai

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2025. aasta;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2025. aasta;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 22.-24. aprill 2025. aasta;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. mai 2025. aasta;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses (kirjalik), inglise keeles (B1-tasemel, kirjalik), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik ja suuline) – 12. mai 2025. aasta;
6) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel; suuline) – 12.–14. mai 2025. aasta;
7) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik ja suuline) – 12. mai 2025. aasta;
8) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 13. mai 2025. aasta.

Riigieksamite vormid ja ajad:
1) eesti keel (kirjalik) – 14. aprill 2025. aasta;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 15. aprill 2025. aasta;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 15. –17. aprill 2025. aasta;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 5. mai 2025. aasta;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–9. mai 2025. aasta;
6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2025. aasta.

Inglise, prantsuse ja saksa keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2024. a teatavaks ministeeriumi veebilehel.

Prantsuse keele rahvusvaheliste keeleeksamite (Diplôme d'études en langue française A2-, B1- ja B2-tase), Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2024. a teatavaks ministeeriumi veebilehel.

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad:
1) eesti keel (kirjalik) – 26. mai 2025. aasta;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2025. aasta;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 27. –28. mai 2025. aasta;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2025. aasta;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2025. aasta;
6) matemaatika (kirjalik) – 04. juuni 2025. aasta.

Inglise, prantsuse, saksa riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2024. aastal teatavaks ministeeriumi veebilehel.

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:
1) eesti/vene keel (kirjalik) – 7. –9. oktoober 2024. aasta;
2) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 27. september; 30. september – 3. oktoober 2024. aasta;
3) matemaatika (kirjalik) – 9.–11. oktoober 2024. aasta;
4) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–25. september 2024. aasta.
7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
1) eesti/vene keel (kirjalik) – 24. –26. september 2024. aasta;
2) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 14. –18. oktoober 2024. aasta;
3) matemaatika (kirjalik) – 3. oktoober; 7.–8. oktoober 2024. aasta;
4) loodusõpetus (kirjalik) – 30. september - 2. oktoober 2024. aasta.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 29. oktoober 2024. aasta;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 30. oktoober – 1. november 2024. aasta;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 14. –15. jaanuar 2025. aasta;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 14. –15. jaanuar 2025. aasta.

Kommentaarid puuduvad