Reklaam sulgub sekundi pärast

#SuperstaarNordica kampaania reeglid

Superstaar ja Nordica – kampaania 1.      Kampaania #SuperstaarNordica (edaspidi: kampaania) korraldaja on AS All Media Eesti (registrikood 10014747) (edaspidi: korraldaja). 2.      Kampaania kestab 9.04.18-03.06.18. Iganädalased teemad kuulutatakse välja esmapäeviti: 9.04; 16.04; 23.04; 30.04; 07.05; 14.05; 21.05; 28.05. 3.      Kampaanias saavad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on vähemalt 13-aastased ning kasutavad sotsiaalmeediakanalit Instagram ning lisavad enda avalikule Instagrami kontole foto või video, kasutades teemaviita #SuperstaarNordica. 4.      Lisatud sisu peab vastama järgmistele kriteeriumitele: -        Järgib head tava ning on sobilik avaldamiseks sotsiaalmeedias. Toimetusel on õigus konkursil mitte arvestada fotosid, mis on sobimatud, kedagi solvavad või mis ei kvalifitseeru sisu poolest konkursile. -        On varustatud teemaviitega #SuperstaarNordica -        On seotud @superstaar2018 Instagramis avaldatud postituses oleva nädala teema/väljakutsega (Kaheksal järjestikusel esmaspäeval postitab korraldaja @superstaar2018 instagrami lehele postituse, kus avalikustab antud nädala väljakutse. Väljakutse seisneb antud nädala teemaga seonduva foto postitamises). 5.      Kampaanias osaleja kinnitab, et on lisatud pildi autor või omab sellele autoriõigust. 6.      Kampaanias osaleja kinnitab, et volitab kampaania korraldaja pilti käesoleva kampaania raames piiranguteta kasutama ning taaspostitama oma Instagrami kontodele. 7.      Kampaanias osaleja peab auhindade loosimises osalemiseks lisama ennast @superstaar2018 ja @flynordica Instagrami konto jälgijaks.   Kampaania auhinnad ja nende väljastamine 1.      Kampaania auhindadeks on kaheksal nädalal järjest lennupiletid kahele (edasi-tagasi) Nordica sihtikohta Euroopas (kaheksa erinevat sihtkohta). Sihtkoht kuulutatakse välja koos uue nädala väljakutsega. 2.      Kampaania käigus võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. 3.      Võitjate väljaselgitamiseks toimub (18.04; 23.04; 30.04; 07.05; 14.05; 21.05; 28.05; 4.06) loosimine kõigi nädala väljakutses osalenud piltide vahel. 4.      Võitjate välja selgitamiseks on moodustatud vähemalt 3 (kolme) liikmeline žürii. 5.      Kõikide auhinna võitjate nimed avaldatakse @superstaar2018 Instagramis ja TV3.ee kodulehel ning võitjatega võetakse ühendust. 6.      Auhinna võitjad peavad auhinna kättesaamisel tõendama oma isikut. 7.      Auhinna saab kätte alates nädal peale võitja väljakuulutamist. Auhinna saab kätte ühe kuu jooksul TV3 majast (Peterburi tee 81, Tallinn). 8.      Kui auhinna võitja ei ole kuu aega pärast võitja väljkuulutamist auhinda vastu võtnud, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata. 9.      Võidetud pileteid saab kasutada kuni 30.12.2018   Muud tingimused 1.      Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil. 2.      Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. 3.      Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 13.06.2018 ning hilisemaid pretensioone korraldaja arutusele ei võta. Pretensioon tuleb saata kirjalikult kampaania teostaja e-posti aadressile [email protected]  Kirjale lisada märgusõna: Kampaania “#SuperstaarNordica”. Korraldaja esindaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast. 4.      Käesolevat kampaaniat ei sponsoreeri, vii ellu ega halda mitte mingil viisil Instagram. Kampaanias osalejad edastavad oma informatsiooni AS All Media Eestile mitte Instagramile. Kampaania käigus saadud informatsiooni kasutatakse ainult loosimise läbiviimiseks auhinna saajate väljaselgitamiseks ja käesolevates tingimustes märgitud eesmärkidel.