Reklaam sulgub sekundi pärast

Kuidas nii? Valimiskomisjon registreeris Europarlamendi valimisteks tagantjärele 7 kandidaati

BNS

Valimiskomisjon registreeris EP valimisteks tagantjärele 7 kandidaati
Valimiskomisjon registreeris EP valimisteks tagantjärele 7 kandidaati — FOTO: IMAGO/Ardan Fuessmann/Scanpix

Vabariigi valimiskomisjon vaatas riigikohtu määrusest tulenevalt uuesti läbi Erakonna Eestimaa Rohelised esitatud kandideerimisdokumendid ja registreeris Euroopa Parlamendi valimisteks ka need 7 kandidaati, kelle eest erakond jättis seaduses sätestatud määras kautsjoni maksmata.

Vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask rõhutas, et riigikohus on oma teisipäevase määrusega peatanud valimiskomisjoni otsuse jätta registreerimata Erakonna Eestimaa Rohelised 7 kandidaati, kuid kautsjoni tasumise nõue jätkuvalt kehtib.

"Riigikohus kohustas vabariigi valimiskomisjoni üle vaatama ainult Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaatide suhtes tehtud otsust, kautsjoni nõude põhiseaduspärasuse kohta riigikohus seisukohta ei ole võtnud. Erakonnad ja üksikkandidaadid, kes on pärast valimisi saanud üleriigiliselt vähemalt 5 protsenti kehtivatest häältest, saavad kautsjoni tagasi. Ülejäänute osas tuleb kõigepealt oodata riigikohtu lahendit," selgitas Kask.

Rohelised esitasid riigi valimisteenistusele 9. juunil toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks 9 kandidaati, kuid tasus kautsjoni ainult kandidaatide Evelyn Sepp ja Rasmus Lahtvee eest, millest tulenevalt jättis vabariigi valimiskomisjon 29. aprilli otsusega ülejäänud kandidaadid registreerimata.

Erakond pöördus valimiskomisjoni otsuse peale riigikohtusse, paludes tunnistada Euroopa Parlamendi valimise seadus põhiseadusega vastuolus olevaks ja kohustada valimiskomisjoni registreerima ka erakonna seni registreerimata jäetud kandidaadid.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium pidas vajalikuks küsida eelotsus Euroopa kohtult ja kohustas vabariigi valimiskomisjoni esialgse õiguskaitse korras registreerima muudele kandideerimisnõuetele vastavad kandidaadid hoolimata sellest, et rohelised ei ole tasunud kautsjonit seaduses sätestatud määras.

Vabariigi valimiskomisjon registreeris tagantjärele Euroopa Parlamendi valimisteks roheliste kandidaadid: Alina Lerner-Vilu, Olev-Andres Tinn, Riin Ehin, Kaia Konsap, Liina Freivald, Tuula Raidna, Marko Kaasik.

Registreerimisnumbrid saavad kandidaadid pärast viimasena registreeritud kandidaadi numbrit. Varem registreeritud kandidaatidele antud registreerimisnumbrite muutmiseks ei ole alust ja puudub vajadus täiendava liisuheitmise korraldamiseks.

Kandidaatide nimekirja muutus võib mõjutada neid valijaid, kes elavad välisriigis ja esitasid 10. maiks kirja teel hääletamise taotluse ning kellele välisesindused on juba saatnud valimisdokumendid. Neil, kes on jõudnud juba oma hääletamissedeli täita ja kes soovivad oma valikut muuta, tuleks välisesindusest küsida endale uus hääletamissedel. Elektrooniliselt hääletades ei ole võimalik pabersedelil antud häält muuta.

9. juunil toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel kandideerib kokku 78 kandidaati.

Kommentaarid puuduvad