Reklaam sulgub sekundi pärast

Euroopa Liit võttis vastu 13. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi

BNS

Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne. — FOTO: 123rf.com

Euroopa Liidu nõukogu võttis reedel vastu 13. Venemaa vastaste sanktsioonide paketi.

Kaks aastat pärast seda, kui Venemaa tungis jõhkralt kallale Ukrainale, jääb EL-i toetus Ukraina riigile ja rahvale muutumatuks. Euroopa on ühtne ja kindlalt otsustanud jätkuvalt kaitsta oma väärtusi ja aluspõhimõtteid.

Paketi eesmärk on täiendavalt piirata Venemaa juurdepääsu sõjatehnoloogiale, näiteks droonidele, ning lisada sanktsioneeritute loetellu Venemaa sõjategevuses osalevaid ettevõtteid ja üksikisikuid. Koos uue paketiga ulatub loetelu kannete arv üle 2000. Euroopa Komisjon jätkab liikmesriikide toetamist, et tagada meetmete tõhus rakendamine, ning teeb tihedat koostööd kolmandate riikidega, et võidelda sanktsioonidest kõrvalehoidmise vastu.

Pakett on mahult enneolematu, sisaldades 194 uut kannet sanktsioneeritute loetellu, sealhulgas 106 üksikisikut ja 88 üksust. Peamine eesmärk on endiselt võidelda Venemaa sõjalise ja kaitsesektori vastu. Uued loetelu kanded puudutavad rohkem kui 140 ettevõtet ja üksikisikut, kes Venemaa sõjatööstuskompleksi raames toodavad muu hulgas rakette, droone, õhutõrjerakette, sõjaväesõidukeid, relvade kõrgtehnoloogilisi komponente ja muud sõjavarustust. Pakett hõlmab konkreetseid üksusi, mis kauplevad droonide põhikomponentidega.

Eesmärk on saata tugev signaal Venemaa sõjategevuspartneritele: loetellu lisatakse 10 Venemaa ettevõtet ja üksikisikut, kes on seotud Põhja-Korea relvastuse tarnimisega Venemaale; riigi kaitseminister, samuti mitu Valgevene ettevõtet ja üksikisikut, kes toetavad Venemaa relvajõude.

Samuti on eesmärk võidelda meetmetest kõrvalehoidmise vastu: loetellu lisatakse üks Venemaa logistikaettevõte ja selle direktor, kes tegelevad keelatud kaupade paralleelse importimisega Venemaale, ning kolmas asjaosaline Venemaalt, kes osaleb hankekavas.

EL soovib tugevdada tegevust Venemaa okupatsiooni ja Ukraina piirkondade ebaseadusliku annekteerimise vastu: loetellu lisatakse kuus kohtunikku ja 10 ametnikku Ukraina okupeeritud aladel. Samuti on soov karistada laste õiguste rikkumise eest vastutajaid: loetellu lisatakse 15 isikut ja kaks üksust, kes on seotud Ukraina laste küüditamise ja sõjalise indoktrineerimisega, sealhulgas Valgevenes.

Paketiga kinnitab EL otsustavust takistada Venemaal omandada oma sõjaväe jaoks lääneriikide tundlikku tehnoloogiat. Mehitamata õhusõidukid või droonid on olnud Ukraina sõjas kesksel kohal. Paketis loetletakse äriühingud, kes varustavad Venemaad peamiste droonikomponentidega, ning kehtestatakse mõned valdkondlikud sanktsioonid, et kõrvaldada lüngad ja muuta droonisõda keerulisemaks.

Võttes aluseks eri allikatest pärit kindlad tõendid, mida toetavad kaubandus- ja tolliandmed, lisatakse paketiga loetellu 27 uut Venemaa ja kolmandate riikide äriühingut, mis on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksiga. Nende suhtes kohaldatakse rangemaid ekspordipiiranguid seoses kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiaga ning kaupade ja tehnoloogiaga, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilise suutlikkuse tugevdamisele.

 Täpsemalt lisatakse 17 Venemaa äriühingut, kes on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks elektroonikakomponentide väljatöötamise, tootmise ja tarnimisega; lisatakse neli äriühingut Hiinast ning Kasahstani, India, Serbia, Tai, Sri Lanka ja Türgi äriühingud, kes toetavad Ukraina-vastases agressioonisõjas kaudselt Venemaa sõjatööstuskompleksi, müües sellele elektroonikakomponente.

Lisaks nende äriühingute loetellu kandmisele, kes müüvad Venemaale droonide osi, kehtestatakse paketiga täiendavad ekspordikeelud droonikomponentide suhtes. Täpsemalt piirangud uute droonikomponentide suhtes ja ekspordikeeld kehtib nüüd muu hulgas droonides kasutatavate elektroonikatrafode, staatiliste muundurite ja induktiivpoolide suhtes; uute meetmetega keelatakse ka alumiiniumkondensaatorid, millel on sõjalised rakendused.

Uue paketiga lisatakse Ühendkuningriik nende partnerriikide loetellu, kes kohaldavad raua ja terase impordikeeldu. Need partnerriigid kohaldavad raua ja terase impordi suhtes piiravaid meetmeid ning impordikontrolli meetmeid, mis on sisuliselt samaväärsed EL-i määruses (EL) number 833/2014 sätestatud meetmetega.

EL-i sanktsioonide saadik David O’Sullivan jätkab koostööd peamiste kolmandate riikidega, et võidelda sanktsioonidest kõrvalehoidmise vastu. "Konkreetsed tulemused on juba nähtavad. Mõnes riigis on võetud kasutusele süsteemid reekspordi järelevalveks, kontrollimiseks ja blokeerimiseks. Koostöös sarnaselt meelestatud partneritega oleme kokku leppinud ka sanktsioonidega hõlmatud kaupade ühises prioriteetses loetelus. Nende kaupade suhtes peaksid ettevõtjad rakendama erilist hoolsuskohustust ja kolmandad riigid ei tohi neid Venemaale eksportida. Lisaks oleme EL-is koostanud loetelu sanktsioonidega hõlmatud majanduslikult kriitilise tähtsusega kaupadest, mille suhtes peaksid ettevõtjad ja kolmandad riigid olema eriti valvsad," märkis David O’Sullivan.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on nimekirja lisatud kaitsetööstuse ettevõtteid ja nende juhid, Põhja-Korea relvatarnetega seotud ettevõtteid, Põhja-Korea kaitseminister Kang Sun-nam ning Ukraina laste küüditamise eest vastutavaid isikuid.

„Oleme Ukraina heaks selle kahe aasta jooksul ära teinud palju, pakkunud igakülgset tuge, sealhulgas enneolematut sõjalist ja poliitilist abi, ning kehtestanud sanktsioonid 60 protsendile kaubavahetusest Venemaaga,“ sõnas Tsahkna. „Aga see tähendab, et 40 protsendi jagu EL-i kaubavahetusest on veel minna, et lõpetada Venemaa verise sõjamasina rahastamine. Me saame teha rohkem ja peamegi tegema.“

Tsahkna lisas, et mõttevahetused uute sanktsioonide üle on juba alanud. „Mingit paindlikkust ega Venemaaga tavapärase suhtluse juurde naasmist ei tule enne, kui Ukraina on võitnud ja Ukrainale tekitatud kahju on hüvitatud.“ 

Kommentaarid puuduvad