Reklaam sulgub sekundi pärast

Euroopa Komisjon algatab TikToki suhtes menetluse: kas erinevad ohud ja riskid on piisavalt maandatud?

BNS

TIkTok
TIkTok — FOTO: TV3

Euroopa Komisjon otsustas algatada sotsiaalmeediakeskkonna TikTok suhtes ametliku menetluse seoses alaealiste kaitse, reklaami läbipaistvuse, teadlaste juurdepääsu ning sõltuvust tekitava disaini ja kahjuliku sisu riskijuhtimisega.

Komisjon uurib, kas TikTok on täitnud Euroopa Liidu digiteenuste määrusest tulenevat kohustust hinnata ja maandada süsteemseid riske, võttes arvesse tegelikku või prognoositavat negatiivset mõju, mis võib tuleneda TikToki algoritmidest ning stimuleerida käitumuslikku sõltuvust ja kompulsiivset netilehitsemist. Hindamine on vajalik, et vältida võimalikke riske, mis võivad ohustada isiku õigust füüsilisele ja vaimsele heaolule ning laste õigusi, samuti sellega seotud mõju radikaliseerumisprotsessidele. Lisaks on kahtlus, et vanuse kontrollimise vahendid, mida TikTok kasutab, ei ole piisavalt proportsionaalsed ega tõhusad.

Samuti soovib komisjon välja selgitada, kas TikTok on kehtestanud piisavad meetmed, et tagada alaealistele eraelu puutumatus ning ohutuse ja turvalisuse kõrge tase, eelkõige seoses alaealiste privaatsuse vaikeseadetega soovitussüsteemide kasutamisel. Tagatud peab olema otsingut võimaldav ja usaldusväärne andmekogu TikTokis esitatud reklaamide jaoks.

Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Bretoni sõnul on alaealiste kaitse digiteenuste määruse üks peamisi prioriteete. "Miljonite laste ja teismelisteni jõudva platvormina peab TikTok täielikult järgima digiteenuste määrust ja täitma oma kohustusi alaealiste kaitsmisel internetis. Algatame täna ametliku rikkumismenetluse, et tagada noorte eurooplaste füüsilise ja emotsionaalse heaolu kaitse. Peame tegema kõik endast oleneva, et oma lapsi kaitsta," ütles Breton.

Uurimine puudutab ka meetmeid, mida TikTok on võtnud oma platvormi läbipaistvuse suurendamiseks ning väidetavaid puudusi teadlastele juurdepääsu võimaldamisel TikToki avalikult kättesaadavatele andmetele.

Komisjon viib esmajärjekorras läbi põhjaliku uurimise. Ametliku rikkumismenetluse algatamine selle tulemust ei mõjuta. Pärast ametliku menetluse algatamist jätkab komisjon tõendite kogumist, saates näiteks täiendavaid teabenõudeid ning korraldades vestlusi või kontrolle.

25. aprillil 2023 nimetati TikTok Euroopa Liidu digiteenuste määruse alusel väga suureks digiplatvormiks, kuna tal on Euroopa Liidus 135,9 miljonit aktiivset kasutajat kuus. Sellest tulenevalt pidi TikTok neli kuud pärast loetellu kandmist asuma täitma mitmesuguseid digiteenuste määruses sätestatud kohustusi. Digiteenuste määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu veebipõhiste vahendajate suhtes alates 17. veebruarist.