Reklaam sulgub sekundi pärast

Weekend Festival

WEEKENDI TARBIJAMÄNGU VÕITJAD ON SELGUNUD! Ühe passi võitis inimene, kelle telefoni kolm viimast numbrit on 771 ja teise passi inimene, kelle telefoni kolm viimast numbrit on 072. Võtame Teiega peagi ühendust! Palju, palju õnne! WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017 KAHE 3 PÄEVASE VIP PASSI TARBIJAMÄNG KANALIS TV3, TV6 JA TV3 PLAY, periood: 16-26.JUULI 2017 Tarbijamängu reeglid: ÜLDTINGIMUSED
 1. Tarbijamängu reeglid on dokument, mis reguleerib AS TV3 ( registrikood 10014747) poolt korraldatava tarbijamängu põhimõtteid ja reegleid, mis on kõigile Tarbijamängus osalejatele kohustuslikud.
TARBIJAMÄNG
 1. Kampaania kestvus on 16.07.2017.a. - 27.07.2017.a.
 2. Käesolev tarbijamäng on korraldatud AS TV3 (edaspidi Korraldaja) poolt kõigi TV3, TV6 ja TV3 Play (edaspidi Meediakanal) vaatajate vahel, kes on avaldanud soovi osaleda Tarbijamängus saates selleks sõnumi tasulisele lühinumbrile 15 156 märksõnaga „WEEKEND“.
 3. Sõnumi hind on 5 eurot.
 4. Auhind loositakse välja juhuslikkuse alusel kõigi sõnumisaatjate vahel.
TARBIJAMÄNGUS OSALEMINE
 1. Tarbijamängus osalevad üksnes vaatajad, kes on avaldanud soovi osaleda mängus. Nimetatud nõusoleku andmist loeb Korraldaja hetkest, mil Tarbijamängus osaleja on sõnumi saatnud.
 2. Tarbijamängus saavad osaleda täisealised vaatajad, kes on vähemalt 18 aastased. Kui osalevad alaealised isikud, siis loeb Korraldaja selleks vanema või eestkostja poolt antud nõusolekut. Kui vanemad ei soovi, et lapsed Tarbijamängus osaleks, on vajalik blokeerida vastav teenus mobiilioperaatori juures.
 3. Kampaanias ei või osaleda AS TV3 töötajad.
AUHIND JA LOOSIMISED 1.   Kampaania auhinnaks on 3 päeva VIP pass Weekend Festival Baltic 2017 üritustele, mis toimub 3-5. august Pärnu rannas. 2.   3 päevase VIP passiväärtus on 319 eurot. Auhind (pass) sisaldab: VIP piletid vahetatakse käepale ja kaelakaardi vastu, mis võimaldavat korduvat festivali alale sisenemist.VIP piletid sisaldavad lisaks veel: 1) Eraldi sissepääsu Ranna puiestee 1 2) Eraldi VIP ala pealava vahetus läheduses, eraldi baaride ja tualettidega 3) Soodustust teatud toodetele WKND suveniiripoes 4) Tasuta INZMO mobiiliikindlustust, mis kehtib Weekendi ajal. Kindlustus katab: telefoni vargust või kahjustust* 5) A+ Autorent kinkekaarti 6) Tasuta sissepääsu WKND Festivali eelpeole, kolmapäeval 2.augustil Club Sunsetis 7) Võimalust broneerida laud restoranis Raimond 8) Võimalust osta VIP laud NB! Lubatud vaid 18-eluaastast alates (s.h. ei tohi viibida alal ka lapsed koos lapsevanematega).
 1. Auhinna loosimine viiakse läbi AS TV3 asukohas, Peterburi tee 81, Tallinn.
 2. Auhinna loosimiseks on moodustatud vähemalt 3 (kolme) liikmeline komisjon, kes võitja elektroonilise süsteemi alusel välja selgitab.
 3. Välja loositakse kaks auhind (kaks VIP passi).
 4. Loosimine toimub 28. juuli 2017.
 5. Võitjatega võetakse ühendust telefoni või e-posti vahendusel hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast loosimise toimumist.
 6. Teave loosimise tulemuste kohta avaldatakse AS TV3 internetilehel www.tv3.ee hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast loosimise toimumist.
AUHINNA VÕITJA
 1. Võitja kohustuvad hiljemalt 5 tööpäeva pärast oma võidu registreerima ja jagama oma kontaktandmeid AS TV3-ga.
 2. Auhinna realiseerimiseks peab auhinna võitja olema vähemalt 18 aastane.
 3. Auhinna vastuvõtmisest teatamist loetakse ühtlasi ka loa andmisena Korraldajale kasutada Auhinna võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms. üritustel ilma võitjale selle eest lisatasu maksmata ning eraldi kokkulepet sõlmimata.
 4. Auhind ei kuulu väljastamisele, juhul kui Auhinna võitja ei anna tähtaegselt nõusolekut Auhinna vastuvõtmiseks.
 5. Auhinna üleandmine toimub isikut tõendava dokumendi alusel. Auhinna vastu võtmise õigsuse tõendamiseks peab võitja Korraldaja nõudmisel tõendama oma vastavust punktile 2.
 6. Tarbijamängu auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas, va. juhul, kui Auhind asendatakse teise samaväärse Auhinnaga Korraldaja otsusel.
VASTUTUS
 1. Tarbijamängus osaleja poolt Tarbijamängu tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Tarbijamängu Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Tarbijamängus osalejate auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
LÕPPSÄTTED
 1. Korraldajal on õigus teha Tarbijamängu reeglites muudatusi või täpsustusi, teavitades sellest üldsust läbi AS TV3 internetilehe www.tv3.ee
 2. Korraldajal on õigus katkestada Tarbijamäng ja jätta auhind välja andmata vääramatu jõu (force majoure) ilmnemisel, teatades sellest viivitamatult Tarbijamängus osalejatele massimeedia vahendusel.
 3. Korraldaja loeb vääramatuks jõuks asjaulu, mida Korraldaja ei saa mõjutada, ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta Tarbijamängu väljakuulutamise ajal selle asjauluga arvestaks või seda väldiks.
 4. Lisainformatsiooni Tarbijamänguga seotud küsimustes saab e-posti aadressil [email protected].
 5. Kõik Tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
 6. Kõik pretensioonid seoses Tarbijamängu korraldamisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja asukohta aadressil Peterburi tee 81, Tallinn, 11415 või [email protected].