Eesti kasiinode eripära ja maksustamine

Sisuturundus

Eesti kasiino turvalisus ja usaldusväärsus
Kasiinoranking.com

Eesti vaba ettevõtlusmaastik ja digitaalne kiire areng on ärikate ja ettevõtjate jaoks suurepärane uudis. Vilgas tehnoloogiline edasiminek ja riigipoolne minimaalne sekkumine tõmbab tähelepanu ka välisinvestorite hulgas. 

Aktiivse majandustegevuse üle eelkõige IT-sektoris pole midagi imestada, sest iga ettevõtja soovib eelkõige saada võimalikult palju tulu ja ehk võimalusel maksta ka vähem makse. 

Vähem tähtis pole ka see, et tegevusala jaoks oleks riigi poolt välja töötatud üheselt arusaadavad reeglid s.o mis puutubki just maksustamisse ja nõuetesse, mida võib teha ja mida mitte.

Hasartmänguseadus

Räägime Hasartmänguseadusest, mis on äärmiselt mahukas ja detailne dokument. Tegemist on eeskirjade kogumikuga, mis peaks lahti seletama tingimused, mille aluselt saavad ettevõtted Eestis raha peale õnnemänge pakkuda. 

Oluline on esimene paragrahv, mis toob välja, mis on üldse selle dokumendi eesmärk: kehtestada kõrgendatud nõudmised hasartmängukorraldajatele ja sätestada meetmed mängijate kaitseks, vähendada hasartmängude negatiivseid tagajärgi ja nende mõju ühiskonnale.

Hasartmänguseaduses sisalduva võib jagada kolmeks olulisemaks osaks. Esmalt on välja toodud tingimused hasartmängude korraldaja jaoks, mis tuleb täita, et saada üldse luba raha peale õnnemängude pakkumiseks. Siin tuleb juttu sellest, et ettevõtjatel ei tohi olla kriminaalset minevikku ja et firmal peab olema piisavalt vahendeid, et ka suuri võite välja maksta. 

Üks olulisemaid osi Hasartmänguseadusest on reklaami pool. See sätestab üsna täpselt, mil moel võivad õnnemängude pakkujaid oma teenuseid linnapildis ja meedias eksponeerida. 

Olulisemad nopped reklaami poole pealt: 

  • hasartmängu reklaami tohib teha ainult hasartmängude korraldamise kohas
  • rahvusvahelise reisijateveo jaoks kasutatava sõiduki pardal
  • õnnemängu korraldaja veebilehel
  • hotellis, kus asub mängukoht
  • rahvusvahelist reisijate liinivedu teenindava lennuvälja ja sadama reisiterminali hoones

Vastutustundlik mängimine ja turvalisus

Mis puutub mängija kaitsesse ja turvalisusesse, siis sellest võiks rääkima jäädagi. Kõige olulisem on loomulikult see, et mängude ligi ei tohi lasta kedagi, kelle vanus on alla 21 eluaastat.    

Olulisi asju on aga veel. Näiteks peab hasartmängukorraldaja veebilehel olema täpne tekst selle kohta, et hasartmängud pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. 

Eraldi tuleks rääkida mängulimiitidest. Kõik veebis raha peale panustamist pakkuvad operaatorid peavad andma võimaluse mängijatel oma mänguharjumust piirata. See kõlab võib-olla väheoluliselt, kuid on vägagi kriitilise tähtsusega. 

Võib vaielda, et Eestis ja välismaal on nii palju kasiinosid, et alati saab oma mängukirge rahuldada mujal. Siiski on erinevad enesekeelamise tööriistad pigem efektiivsed. Liiatigi, nende kasutamine tähendab, et mängija on teadlik, et õnnemängud tekitavad hasarti ning keegi meist pole nii tugeva iseloomuga, et alati ise suudaks pausi pidada.  

Mängukorraldaja litsents väljaspool Eestis

Eelneva jutu jätkuks tasub ära mainida, et loomulikult pole Eesti ainuke riik, mis välja töötanud seadused hasartmängude reguleerimiseks.

Tuntumad litsentsid on Malta, Suurbritannia, Küprose ja Curacao tegevusload. Need riigid või piirkonnad on võtnud ette ja välja töötanud reeglistiku, mille alusel saavad õnnemängude korraldajad tegevusloa.

Tavainimese jaoks on see süsteem suhteliselt raskesti mõistetav. Eriti just seetõttu, et näiteks ühe või teise litsentsiga kasiinod võivad oma teenuseid pakkuda ka väljaspool seda riiki, kus litsents on saadud. Võtame näiteks Malta, mis on imetilluke saareriik, kuid mille hasartmängu litsentsi omanikud pakuvad teenuseid üle Euroopa. 

Üks kõige detailsemaid ja paremini väljatöötatud hasartmänguseadusi on vaieldamatult Suurbritannia oma. Saareriigis on hasartmängude sealhulgas spordiennustuse ajalugu väga pikk. 

Eesti hasartmänguseadused on brittide omaga võrreldes pigem pealiskaudsed ja mitmetitõlgendatavad. Heaks näiteks on online kasiinode reklaamid meie tänavapildis või Eesti Loto telereklaamid, mis otsesõnu kutsuvad kasiinos panuseid tegema ja kujutavad mängurlust kui võimalust kergitada oma sotsiaalset staatust.   

Kommentaarid puuduvad