Reklaam sulgub sekundi pärast

Tuludeklaratsiooni aeg on käes! Vaata üle, millised on levinuimad vead ja kuidas neid vältida

Algas tulude deklareerimine
Algas tulude deklareerimine — FOTO: MTA

Täna, 15. veebruaril algas ametlikult Maksu- ja Tolliameti kodulehel (MTA) tuludeklaratsioonide esitamine. Et aidata kodanikel vältida levinumaid eksimusi, toob MTA välja enim esinevad vead ja pakub soovitusi nende vältimiseks.

1. Ebatäpsed või puuduvad andmed

Paljud inimesed jätavad deklaratsiooni esitamisel märkamata või sisestavad ebatäpselt teatud tulu liigid, nagu üüritulu, dividendid või väärtpaberitest saadud kasu. See võib viia maksude juurdearvestamiseni või muude maksualaste probleemideni.

Kuidas vältida: Kontrollige hoolikalt kõiki oma tuluallikaid ja veenduge, et olete need korrektselt deklareeritud. Kasutage MTA pakutavaid juhiseid või konsulteerige maksunõustajaga, kui te ei ole kindel, kuidas teatud tulu liiki korrektselt deklareerida.

2. Mahaarvamiste kasutamata jätmine

Sageli ei kasuta inimesed ära kõiki neile kättesaadavaid mahaarvamisi, nagu eluasemelaenu intressid, hariduskulud või annetused. See tähendab, et nad maksavad rohkem tulumaksu, kui seadus neilt nõuab.

Kuidas vältida: Tutvuge hoolikalt erinevate mahaarvamiste võimalustega ja veenduge, et kasutate ära kõik teile kättesaadavad soodustused. Kontrollige MTA veebilehte või pöörduge nõu saamiseks spetsialisti poole.

3. Tähtaegade eiramine

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill. Tähtaegadest mittekinnipidamine võib kaasa tuua viiviseid.

Kuidas vältida: Alustage oma deklaratsiooni koostamisega varakult, et vältida viimase hetke kiirustamist ja võimalikke viivitusi. Märgake kalendris tähtaega ja seadke meeldetuletused.

4. Topeltdeklareerimine

Topeltdeklareerimine tekib siis, kui inimesed deklareerivad tulu, mida on juba teises riigis maksustatud, ilma et nad arvestaksid topeltmaksustamise vältimise lepingutega.

Kuidas vältida: Kui olete saanud tulu välismaalt, kontrollige topeltmaksustamise vältimise lepinguid ja veenduge, et deklareerite oma tulu õigesti. Vajadusel pöörduge maksunõustaja poole.

Loe täpsemalt kõige kohta lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Olulised kuupäevad

15. veeb­ruar: algab tuludeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTAt ning teenindusbürood hakkavad väljas­tama eeltäidetud tulu­deklaratsiooni paberil

5. märts: algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele

18. märts: algab tulumaksu tagastamine dek­laratsiooni pabervormil esitanud klientidele

30. aprill: tuludeklaratsiooni esitamise täht­päev

1. oktoo­ber: juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

MTA tuletab meelde, et ei ole vahet, kas esitada tuludeklaratsioon kohe 15. veebruaril või alles näiteks 1. märtsil, sest enammakstud tulumaksu tagastuse kiirus ei sõltu deklaratsiooni esitamise ajast ega järjekorrast.

Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill ja enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist sõltumata sellest, kas deklaratsioon esitati süsteemi avamise esimestel tundidel või tehakse seda hiljem. Paberdeklaratsioonide alusel asutakse tagasimakseid tegema märtsi keskpaigas.

Tänavu esitatava deklaratsiooniga on viimast korda võimalus saada täiendavat tulumaksu vabastust kuni 17 aasta vanuse lapse eest, arvata maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intresse ja kanda kasutamata maksusoodustusi üle abikaasa deklaratsioonile.

Kasutamata maksuvabastuse saab abikaasale üle kanda juhul, kui abikaasade aastatulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas ja üks abikaasadest ei teeninud 2023. aastal tulu või tema aastatulu oli väiksem kui 2160 eurot. Esimesena peakski oma deklaratsiooni täitma see osapool, kelle tulud olid väiksemad ja ta enda soodustuse teisele üle tahab kanda. Eluasemelaenu intresse võib kokku tulust maha arvata kuni 300 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% kogu teenitud maksutatavast tulust. Täiendav maksuvabatulu laste eest kajastub selle vanema deklaratsioonil, kes on aasta jooksul saanud Sotsiaalkindlustusametilt lapsetoetust.