Koolilapsed on kimpus nutisõltuvusega: kui telefon ära võtta, hakkavad nad lõhkuma ja laamendama!

Vilkuvad ja sähvivad mobiiltelefonid viivad hetkega mõtted mujale ja seda ka koolis. Näiteks Prantsusmaal keelati koolides nutiseadmete kasutamine mõned aastad tagasi ja uuringud näitavad, et õpitulemused seeläbi paranesid. TV3 uudised uuris, mida arvavad asjast Eesti spetsialistid ja õpetajad.

Kas mobiiltelefonide kasutamise keelamine koolides võiks tõesti olla võluvits, mis aitaks lastel taas mõttega õppetükkide juures olla ja aitaks koolikiusu vastu võitlemisel? Milliseid probleeme nutimaailm täna otsesemal ja kaudsemal moel õpilastele toob?

“Meil on Eestis väga markantseid näiteid. On olnud olukordi, kus minnakse kambakesi lapse juurde ja hakatud teda kiusama. Raskematel juhtudel lausa lööma ja peksma ning teised on seda filminud ja need videod liikvele lasknud. On filmitud pärast kehalise kasvatuse tundi duširuumis,” ütles Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu.

Laste vaimse tervise parandamiseks ja koolikiusamise vähendamiseks andis ÜRO oma hiljutises raportis liikmesriikidele soovituse kaaluda mobiiltelefonide keelamiseks üldhariduskoolides, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik õppetöös. Ka Eesti üldhariduskoolid liiguvad järjest enam selles suunas, et mobiiltelefonide kasutamine väljaspool õppetööd oleks kas osaliselt piiratud või täielikult keelatud.

Karmen Maikalu hinnangul mõjuks see koolikeskkonnale kindlasti positiivselt, sest paljud õpilased on juba praegu hädas nutisõltuvusega. “Laps ei suuda mobiiltelefoni väliselt enam millelegi keskenduda, lapse fookust hoida ühel pikal tekstil on keeruline, sest ta on harjunud sellega, et mobiiltelefonist tuleb koguaeg uus ja uus info peale. Eesti keele õpetajad näiteks ütlevad, et laste keskendumisvõime tekstide lugemisel on märgatavalt vähenenud. Kui lapsel võtta telefon käest ära, siis tekivad n-ö võõrutusnähud. Laps saab pahaseks, mõni laps hakkab asju loopima, karjuma, lõhkuma ja laamendama, sest ta ei suuda enam olla ilma telefonita,” ütles Maikalu ja lisas, et väga oluline on koolidel leppida kokku üldistes reeglites, et kõik õpetajad ja õpilased teaksid, et sellised on reeglid, mitte ei ole tegemist ühe õpetaja kurja nõudmisega.

Näiteks on Tartu Forseliuse gümnaasiumis õpetajad ja õpilased leppinud kokku, et kooli ajal tohib mobiiltelefoniga olla ainult õues. Teatud juhtudel on õpilastel ka telefon päevaks hoiule võetud ning kui laps endiselt päevasel kooliruumides telefoni kasutab, võetakse tema vanematega ühendust, kes kooli järgi tulles lapse telefoni kätte saab.

Vaata lähemalt päises olevast videost!

Kommentaarid puuduvad