Reklaam sulgub sekundi pärast

Kohtumaja seintele sodimist mitte takistanud kohtutöötajad said karistada

BNS

Tartu Kohtumaja
Tartu Kohtumaja — FOTO: Argo Ingver/Delfi Meedia

Jaanuari lõpus Tartu kohtumaja ruumide seintele sõjasümboolika sodimist mitte takistanud kaks kohtutöötajat tunnistati diststiplinaarmenetluse tulemusena süüdi ja said karistada.

Kohtumaja töötajad tunnistati süüdi avaliku teenistuse seaduses sätestatud kohustuse rikkumises raske hooletuse tõttu ja nende põhipalka vähendati 15-protsenti kaheks kuuks, teatas BNS-ile Tartu kohtute pressiesindaja. Karistuse määramisel arvestati kohtutöötajate senist laitmatut teenistust, kahtluste puudumist nende meelsuses, distsiplinaarkaristuste puudumist, kolleegide positiivseid iseloomustusi, samuti nende vabandusi ja kahetsust.

Distsiplinaarmenetluse käigus tehti kindlaks, et töötajate süü seisneb nende vastutusel kohtumajas viibinud kohtuvälise inimese sobimatu tegevuse takistamata jätmises ning tema teo tagajärgede likvideerimata jätmises.

Avaliku teenistuse seaduse järgi peab ametnik käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks teda ametnikuna või kahjustaks ametiasutuse mainet.

Kohtumaja seina sodija kohta annab hinnangu politsei algatatud uurimine.

Kolmeliikmeline seltskond külastas 26. jaanuaril töövälisel ajal Tartu kohtumaja kinnist ala, mille käigus joonistati kohtumaja ruumide seintele sõjasümboolikat. Seltskonnast kaks olid kohtutöötajad ja üks kohtuväline inimene. Hiljem selgus, et kohtutöötajad sodimises ei osalenud.

Kommentaarid puuduvad