Reklaam sulgub sekundi pärast

Reis

NIZZA LENNUPILETITE TARBIJAMÄNG KANALIS TV3, TV6 JA TV3 PLAY, periood: 18.03.-9.04.2018 Võitja on selgunud! Palju, palju õnne! Võitja telefoni 3 viimast numbrit on 026! Võtame Sinuga peagi ühendust! Tarbijamängu reeglid:ÜLDTINGIMUSED
 1. Tarbijamängu reeglid on dokument, mis reguleerib AS All Media Eesti (registrikood 10014747) poolt korraldatava tarbijamängu põhimõtteid ja reegleid, mis on kõigile Tarbijamängus osalejatele kohustuslikud.
TARBIJAMÄNG
 1. Kampaania kestvus on 18.03.2018.a. - 09.04.2018.a. 
 2. Käesolev tarbijamäng on korraldatud AS All Media Eesti (edaspidi Korraldaja) poolt kõigi TV3, TV6 ja TV3 Play (edaspidi Meediakanal) vaatajate vahel, kes on avaldanud soovi osaleda Tarbijamängus saates selleks sõnumi tasulisele lühinumbrile 15 156 märksõnaga „REIS“.
 3. Sõnumi hind on 5 eurot.
 4. Auhind loositakse välja juhuslikkuse alusel kõigi sõnumisaatjate vahel.
  TARBIJAMÄNGUS OSALEMINE
 1. Tarbijamängus osalevad üksnes vaatajad, kes on avaldanud soovi osaleda mängus. Nimetatud nõusoleku andmist loeb Korraldaja hetkest, mil Tarbijamängus osaleja on sõnumi saatnud.
 2. Tarbijamängus saavad osaleda täisealised vaatajad, kes on vähemalt 18 aastased. Kui osalevad alaealised isikud, siis loeb Korraldaja selleks vanema või eestkostja poolt antud nõusolekut. Kui vanemad ei soovi, et lapsed Tarbijamängus osaleks, on vajalik blokeerida vastav teenus mobiilioperaatori juures.
 3. Kampaanias ei või osaleda AS All Media Eesti töötajad.
  AUHIND JA LOOSIMISED
 1. Kampaania auhinnaks on lennupiletid Prantsuse Rivierale, Nizza linna, kahele inimesele.
 2. Lennureisi viib läbi ja vastutab Nordica.
 3. Auhinna loosimine viiakse läbi AS All Media Eesti asukohas, Peterburi tee 81, Tallinn.
 4. Auhinna loosimiseks on moodustatud vähemalt 3 (kolme) liikmeline komisjon, kes võitja elektroonilise süsteemi alusel välja selgitab.
 5. Välja loositakse üks auhind.
 6. Loosimine toimub 9. aprill 2018.
 7. Võitjatega võetakse ühendust telefoni või e-posti vahendusel hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast loosimise toimumist.
 8. Teave loosimise tulemuste kohta avaldatakse AS All Media Eesti internetilehel www.tv3.ee/reis hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast loosimise toimumist.
  AUHINNA VÕITJA
 1. Võitja kohustuvad hiljemalt 7 tööpäeva pärast oma võidu registreerima ja jagama oma kontaktandmeid AS All Media Eesti-ga.
 2. Auhinna realiseerimiseks peab auhinna võitja ja tema kaaslase pass kehtima pärast reisi toimumist veel vähemalt 6 kuud.
 3. Auhinna vastuvõtmisest teatamist loetakse ühtlasi ka loa andmisena Korraldajale kasutada Auhinna võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms. üritustel ilma võitjale selle eest lisatasu maksmata ning eraldi kokkulepet sõlmimata.
 4. Auhind ei kuulu väljastamisele, juhul kui Auhinna võitja ei anna tähtaegselt nõusolekut Auhinna vastuvõtmiseks.
 5. Auhinna üleandmine toimub isikut tõendava dokumendi alusel. Auhinna vastu võtmise õigsuse tõendamiseks peab võitja Korraldaja nõudmisel tõendama oma vastavust punktile 2.
 6. Tarbijamängu auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas, va. juhul, kui Auhind asendatakse teise samaväärse Auhinnaga Korraldaja otsusel.
  VASTUTUS
 1. Tarbijamängus osaleja poolt Tarbijamängu tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Tarbijamängu Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Tarbijamängus osalejate auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
  LÕPPSÄTTED
 1. Korraldajal on õigus teha Tarbijamängu reeglites muudatusi või täpsustusi, teavitades sellest üldsust läbi AS All Media Eesti internetilehe www.tv3.ee/reis
 2. Korraldajal on õigus katkestada Tarbijamäng ja jätta auhind välja andmata vääramatu jõu (force majoure) ilmnemisel, teatades sellest viivitamatult Tarbijamängus osalejatele massimeedia vahendusel.
 3. Korraldaja loeb vääramatuks jõuks asjaulu, mida Korraldaja ei saa mõjutada, ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta Tarbijamängu väljakuulutamise ajal selle asjauluga arvestaks või seda väldiks.
 4. Lisainformatsiooni Tarbijamänguga seotud küsimustes saab e-posti aadressil [email protected].
 5. Kõik Tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
 6. Kõik pretensioonid seoses Tarbijamängu korraldamisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja asukohta aadressil Peterburi tee 81, Tallinn, 11415 või [email protected].