Tõuksijuht! Kas tead, mis on lubatud ja mis mitte?

Tõuks
Tõuks — FOTO: 123RF

Juba mõned aastad on elektritõukerattad – nii kuulsate rendifirmade omad kui ka isiklikud – Eesti tänavatel täiesti tavapärane nähtus ja nende eelised on kõigile teada. Lihtne, mugav, odav. Ohutuse tagamiseks ja varasemate õnnetuste tulevikus ärahoidmiseks on aga seatud mitmeid nõudeid ja piiranguid, mis tähendab, et sugugi mitte iga tõuksiga tänaval sõita ei tohi. Kas oled kursis?

Eesti teedel on lubatud sõita tõukerattaga, mille võimsus on maksimaalselt üks kilovatt (kW) ning mille suurim kiirus ei ületa 25 km/h. Võimsama kui ühe kilovatise mootoriga tõuksiga võib sõita vaid juhul, kui see on soetatud enne vastavate nõuete kehtima hakkamist ehk enne 1. jaanuari 2021. aastal. Lisaks peab sellisel tõuksil olema seatud kiirusepiiraja, mis ei võimalda arendada kiirust üle 25 km/h.

Raul Annuka PPA Põhja prefektuuri avariimenetlusgrupist selgitab, et kuna nõuetele mittevastavat elektrilist tõukeratast ei saa arvele võtta, siis sellega avalikus liikluses osaleda ei tohi. „Politsei viib läbi ka eraldi tegevusi, kus põhitähelepanu on suunatud liikluses osalevatele jalgratturitele ja kergliikurijuhtidele, kuid üksjagu rikkujaid jääb silma tavapärase järelevalve käigus,” ütles Annuka ja lisas, et peale selle on levinumad rikkumised kergliikurite puhul veel kahekesi sõitmine, fooritulede eiramine ja joobes juhtimine. Näiteks oli 2022. aastal liiklusõnnetuses vigastada saanud kergliikuri juhtidest 30% tarvitanud eelnevalt alkoholi.

“Kui elektriline tõukeratas ületab kiirust, siis üldjuhul tähendab see juba mitme rikkumise toimepanemist – kiiruseületamine, registreerimata sõiduk ja enamasti ka vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse puudumine. Sellisel juhul enam hoiatamisest rääkida ei saa,” annab Annuka mõista, et reegleid rikkunud tõuksijuhti ootab rahatrahv.

Kusjuures, nõuetele mittevastava elektrilise tõukeratta omamine pole iseenesest keelatud ning samuti pole keelatud sellega sõita üldiseks liikluseks suletud alal. Siiski pole selliseid alasid kuigi palju ning enamus inimesi sõidab tõukerattaga siiski ühiskasutatavatel teedel.

Tähelepanelikkus, õige kiirus ja kainus

Milliseid soovitusi peaksid tõuksijuhid tähele panema, et nende sõit ohutult kulgeks? Raul Annuka paneb südamele, et tuleb valida oludele sobiv kiirus, sest väikese diameetriga rataste tõttu on tasakaalu kaotamine kerge tulema. “Ole tähelepanelik jalakäijate läheduses, ülekäigurajal ei ole autojuhil kohustust teed anda, välja arvatud juhul, kui ületad teed, millele autojuht pöörab. Sõiduteede lõikumisalale lähenedes vähenda kiirust ja ületa sõidutee jalakäija kiirusega. Pea meeles, et alkohol ei paranda sinu sõiduoskust. Valdav enamus õnnetustest on ühesõidukiõnnetused, ehk kui juht ise on mingil põhjusel kaotanud kontrolli sõiduki üle ja kukkunud. Sellega seoses sai eelmisel aastal liikluses viga üle 330 inimese (sisaldab nii jalgrattureid, teisi kergliikurijuhte kui ka jalakäijaid – toim.) ja see number kajastab vaid väikest osa tegelikkusest. Kindlasti on oluline roll ka lapsevanematel liiklusreeglite meeldetuletamisel, sest kannatanutest olid 18% alaealised ja õnnetustes torkab põhjusena silma hooga ülekäigurajale sõitmine,” ütleb Annuka. 

Kommentaarid puuduvad