Üldsätted ” Arva ära! Eepilised HBO seriaalid Go3-s” mäng

ÜLDSÄTTED

1. Põhisätted:
1.1. Mängu nimi (edaspidi “mäng”): Arva ära! Eepilised HBO seriaalid Go3-s
1.2. Mängu korraldaja (edaspidi “korraldaja”): All Media Eesti AS (registrikood 10014747, aadress Peterburi tee 81, 13816 Tallinn. e-post [email protected]) korraldab ja viib läbi online-mängu;
1.3. Mängu sponsor (edaspidi “sponsor”): AS TV Play Baltics (registrikood 10308880, Peterburi tee 81, 13816 Tallinn, e-post [email protected])
1.4. Mängu kestus: 3. juulist 2023 kuni 31. juulini 2023;
1.5. Mängu võitjad kuulutatakse välja 1. august Mängu lehel ja nendega võetakse ühendust e-posti teel.
2. Mängureeglid (edaspidi “reeglid”) on kasutusel mängu korralduseks, läbiviimiseks, osalemiseks, võitjate valimiseks ja auhindade väljaandmiseks.
3. Reeglid kehtivad inimestele, kes on osalenud “Arva ära! Eepilised HBO seriaalid Go3-s“ ning esitanud mängus osalemiseks ja auhinna võitmiseks vajalikud andmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber) (edaspidi “osaleja(d)”).

NÕUDED OSALEJATELE

1.Osalejad, kes soovivad võistelda Mängu auhindadele, on vabatahtlikult osalenud “Arva ära! Eepilised HBO seriaalid Go3-s” mängus, esitanud õiged andmed ja nõustunud mängus osalema. Osaleja on kohustatud esitama isikuandmed, kuna need on vajalikud mängu korraldamiseks ja läbiviimiseks, mängu tulemuste ja võitjate väljakuulutamiseks ning võitjatega kontakteerumiseks. Nimetatud isikuandmete esitamata jätmisel ei ole osaleja Mängus Korraldaja poolt tuvastatav ja ta ei saa osaleda Mängus, et võistelda Mängu auhinnale.
2. Mängus võivad osaleda üle 18-aastased isikud.
3. Mängus osalemisega vastavalt käesolevatele reeglitele kinnitab iga isik, et ta on tutvunud käesolevate reeglitega ja nõustub nendega.
4.Mängus võivad osaleda ainult need isikud, kes vastavad kõigile nimetatud nõuetele.
5.Korraldaja jätab endale õiguse ühepoolselt, ilma osalejat eelnevalt teavitamata, mängust välja arvata iga osaleja, kellel lasub kahtlus ebaausal mängus osalemisel või eeskirjade nõuete mittetäitmisel.

MÄNG

1. Mängu osalemiseks avage mäng „Arva ära! Eepilised HBO seriaalid Go3-s“, esitage oma vastused ja sisestage oma kontaktandmed. Osalemiste arv ei ole piiratud.
2. Võitjad valitakse juhuslikult kõigi õigesti vastanute seast.
3. Auhinna võitjate väljakuulutamine toimub pärast mängu lõppu 1. august portaalis www.tv3.ee.
4. Auhindade kättesaamine või üleandmine toimub hiljemalt 31. augustiks 2023.
5. Mängu võitjad kuulutatakse välja mängu veebilehel www.tv3.ee. Võitjatega võetakse isiklikult ühendust ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise tingimused. Mängu võitnud osalejad nõustuvad esitama oma aadressi korraldajale ja sponsorile auhinna kättesaamiseks. Kui auhinna võitja ei vasta või ei reageeri saadud teabele auhinna kättesaamise tingimuste kohta 3 tööpäeva jooksul pärast auhinna väljakuulutamist, kaotab võitja auhinna.
6. Kõik osalejad nõustuvad, et võitmise korral avaldatakse nende nimed veebilehel www.tv3.ee
7. Mängu sponsor hoolitseb auhinna saatmise eest või annab auhinna üle korraldajale, kes hoolitseb auhinna üleandmise eest.

MÄNGU AUHINNAD

1. Sponsorite poolt pakutavaid auhindu (“Auhind”) on võimalik võita kokku:
1.1. 20 ühikut T-särke
1.2. 10 tk Go3 tellimusi (1 kuu tasuta All-inclusive pakett ja HBO).
2. Mänguauhind ei ole lunastatav raha vastu.
3. Mängu auhind on kehtestatud ja selle eest vastutab mängu sponsor.

ISIKLIKUD ANDMED

1. Võistlusel osalemisega annavad Osalejad oma nõusoleku Korraldajale, et Osalejate isikuandmeid töödeldakse. Võistluse korraldamiseks ja läbiviimiseks, võitjate väljakuulutamiseks ja auhindade jagamiseks.
2. Osalejate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Korraldaja, kontaktisikuks isikuandmete osas on [email protected]
3.Osaleja peab esitama andmed vastavalt reeglitele, vastasel juhul ei ole Korraldajal võimalik mängu võitjat tuvastada ja auhinda välja anda.
4.Osaleja isikuandmeid võib päringu korral esitada pädevatele riigiasutustele, et täita õigusaktides sätestatud nõudeid. Osaleja isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse.
5.Osalejal kui andmesubjektil on õigus nõuda korraldajalt juurdepääsu oma isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist või andmete töötlemise piiramist seaduses sätestatud korras, õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, samuti õigus andmete ülekantavusele. Osalejal on õigus võtta tagasi oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.

LÕPPSÄTTED

1. Kõigil juhtudel, mida käesolevad eeskirjad ei hõlma, kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi.
2. Korraldajal on õigus võtta vastu ühepoolne otsus kõikides küsimustes, mida käesolevad reeglid ei hõlma, vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
3. Korraldaja ei vastuta, kui võitja ei vasta ilma korraldaja süüta auhinda puudutavale isiklikule sõnumile ega esita ettenähtud tähtajaks oma auhinna üleandmiseks vajalikke isikuandmeid.
4. Korraldaja ei vastuta Osalejate poolt enda kohta esitatud teabe sisu ja vormi eest. Osaleja kohta käiva teabe avaldamist ei käsitata isiku eraelu puutumatuse rikkumisena, kui osaleja on esitanud asjakohase teabe.
5. Korraldaja ei vastuta osaleja andmete kättesaamise, kadumise või hilinemise eest, mis on tingitud tehnilistest riketest, mis ei kuulu korraldaja vastutusalasse ega kontrolli alla. Korraldaja ei vastuta tehniliste rikete, internetiühenduse katkemise, viivituste või muude sarnaste häirete eest, mis piiravad mängus osalemise võimalusi.
6. Korraldaja ei vastuta kulude ja/või kahjude eest, mis osalejatele tekivad seoses mängus osalemisega.
7. Korraldaja jätab endale õiguse muuta reegleid ja osalemistingimusi ilma eelneva etteteatamiseta, avaldades muudatused veebilehel www.tv3.ee.